otNat64AddressMapping

#include <nat64.h>

Reprezentuje rekord mapowania adresu dla NAT64.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mCounters
mId
uint64_t
Unikalny identyfikator sesji mapowania.
mIp4
Adres IPv4 mapowania.
mIp6
Adres IPv6 mapowania.
mRemainingTimeMs
uint32_t
Pozostały czas do wygaśnięcia w milisekundach.

Atrybuty publiczne

mCounters

otNat64ProtocolCounters otNat64AddressMapping::mCounters

mId

uint64_t otNat64AddressMapping::mId

Unikalny identyfikator sesji mapowania.

mIp4

otIp4Address otNat64AddressMapping::mIp4

Adres IPv4 mapowania.

mIp6

otIp6Address otNat64AddressMapping::mIp6

Adres IPv6 mapowania.

mRemainingTimeMs

uint32_t otNat64AddressMapping::mRemainingTimeMs

Pozostały czas do wygaśnięcia w milisekundach.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.