otNat64AddressMapping

#include <nat64.h>

NAT64 için adres eşleme kaydını temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mCounters
mId
uint64_t
Eşleme oturumunun benzersiz kimliği.
mIp4
Eşlemenin IPv4 adresi.
mIp6
Eşlemenin IPv6 adresi.
mRemainingTimeMs
uint32_t
Geçerlilik süresinin sona ermesinden önce kalan süre (milisaniye).

Herkese açık özellikler

mCounters

otNat64ProtocolCounters otNat64AddressMapping::mCounters

mId

uint64_t otNat64AddressMapping::mId

Eşleme oturumunun benzersiz kimliği.

mIp4

otIp4Address otNat64AddressMapping::mIp4

Eşlemenin IPv4 adresi.

mIp6

otIp6Address otNat64AddressMapping::mIp6

Eşlemenin IPv6 adresi.

mRemainingTimeMs

uint32_t otNat64AddressMapping::mRemainingTimeMs

Geçerlilik süresinin sona ermesinden önce kalan süre (milisaniye).

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.