otNat64ProtocolCounters

#include <nat64.h>

NAT64 tarafından desteklenen protokollerin sayaçlarını temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mIcmp
ICMP ve ICMPv6 için sayaçlar.
mTcp
TCP için sayaçlar.
mTotal
Tüm protokollerin toplamı için sayaçlar.
mUdp
UDP için sayaçlar.

Herkese açık özellikler

mIcmp

otNat64Counters otNat64ProtocolCounters::mIcmp

ICMP ve ICMPv6 için sayaçlar.

mTcp

otNat64Counters otNat64ProtocolCounters::mTcp

TCP için sayaçlar.

mTotal

otNat64Counters otNat64ProtocolCounters::mTotal

Tüm protokollerin toplamı için sayaçlar.

mUdp

otNat64Counters otNat64ProtocolCounters::mUdp

UDP için sayaçlar.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.