otNat64ProtocolCounters

#include <nat64.h>

Reprezentuje liczniki protokołów obsługiwanych przez NAT64.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mIcmp
Liczniki ICMP i ICMPv6.
mTcp
Liczniki TCP.
mTotal
Liczniki sumy wszystkich protokołów.
mUdp
Liczniki UDP.

Atrybuty publiczne

mIcmp

otNat64Counters otNat64ProtocolCounters::mIcmp

Liczniki ICMP i ICMPv6.

mTcp

otNat64Counters otNat64ProtocolCounters::mTcp

Liczniki TCP.

mTotal

otNat64Counters otNat64ProtocolCounters::mTotal

Liczniki sumy wszystkich protokołów.

mUdp

otNat64Counters otNat64ProtocolCounters::mUdp

Liczniki UDP.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.