otNat64Counters

#include <nat64.h>

Reprezentuje liczniki NAT64.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

m4To6Bytes
uint64_t
Suma rozmiaru pakietów przeniesionych z IPv4 na IPv6.
m4To6Packets
uint64_t
Liczba pakietów przeniesionych z IPv4 na IPv6.
m6To4Bytes
uint64_t
Suma rozmiaru pakietów przeniesionych z IPv6 na IPv4.
m6To4Packets
uint64_t
Liczba pakietów przeniesionych z IPv6 na IPv4.

Atrybuty publiczne

m4To6Bytes

uint64_t otNat64Counters::m4To6Bytes

Suma rozmiaru pakietów przeniesionych z IPv4 na IPv6.

m4To6Packets

uint64_t otNat64Counters::m4To6Packets

Liczba pakietów przeniesionych z IPv4 na IPv6.

m6To4Bytes

uint64_t otNat64Counters::m6To4Bytes

Suma rozmiaru pakietów przeniesionych z IPv6 na IPv4.

m6To4Packets

uint64_t otNat64Counters::m6To4Packets

Liczba pakietów przeniesionych z IPv6 na IPv4.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.