otIp4Address

#include <nat64.h>

Bir IPv4 adresini temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mFields

Birlikler

otIp4Address::OT_TOOL_PACKED_FIELD

Herkese açık özellikler

mFields

union otIp4Address::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIp4Address::mFields

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.