otIp4Address

#include <nat64.h>

Reprezentuje adres IPv4.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mFields

Związki

otIp4Address::OT_TOOL_PACKED_FIELD

Atrybuty publiczne

mFields

union otIp4Address::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIp4Address::mFields

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.