otIp4Address::OT_TOOL_PACKED_FIELD

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

m32
uint32_t
Reprezentacja 32-bitowa
m8[4]
uint8_t
Pola 8-bitowe

Atrybuty publiczne

m32

uint32_t m32

Reprezentacja 32-bitowa

m8

uint8_t m8[4]

Pola 8-bitowe

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.