otIp4Address::OT_TOOL_PACKED_FIELD

Özet

Herkese açık özellikler

m32
uint32_t
32 bit gösterim
m8[4]
uint8_t
8 bit alanlar

Herkese açık özellikler

m32

uint32_t m32

32 bit gösterim

m8

uint8_t m8[4]

8 bit alanlar

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.