otPingSenderReply

#include <ping_sender.h>

Reprezentuje odpowiedź ping.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mHopLimit
uint8_t
Limit przeskoków.
mRoundTripTime
uint16_t
Czas błądzenia w milisekundach
mSenderAddress
Adres IPv6 nadawcy (adres, z którego została odebrana odpowiedź ping).
mSequenceNumber
uint16_t
Numer sekwencyjny.
mSize
uint16_t
Rozmiar danych (liczba bajtów) w odpowiedzi (bez nagłówków IPv6 i ICMP6).

Atrybuty publiczne

mHopLimit

uint8_t otPingSenderReply::mHopLimit

Limit przeskoków.

mRoundTripTime

uint16_t otPingSenderReply::mRoundTripTime

Czas błądzenia w milisekundach

mSenderAddress

otIp6Address otPingSenderReply::mSenderAddress

Adres IPv6 nadawcy (adres, z którego została odebrana odpowiedź ping).

mSequenceNumber

uint16_t otPingSenderReply::mSequenceNumber

Numer sekwencyjny.

mSize

uint16_t otPingSenderReply::mSize

Rozmiar danych (liczba bajtów) w odpowiedzi (bez nagłówków IPv6 i ICMP6).

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.