Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ieMessageQueueInfo

#include <message.h>

Taka struktura przedstawia informacje o kolejce wiadomości.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mNumBuffers
uint16_t
Liczba buforów danych używanych przez wiadomości w kolejce.
mNumMessages
uint16_t
Liczba wiadomości w kolejce.
mTotalBytes
uint32_t
Łączna liczba bajtów używanych przez wszystkie wiadomości w kolejce.

Atrybuty publiczne

bufory mNum

uint16_t otMessageQueueInfo::mNumBuffers

Liczba buforów danych używanych przez wiadomości w kolejce.

Ilość wiadomości

uint16_t otMessageQueueInfo::mNumMessages

Liczba wiadomości w kolejce.

mTotalBytes

uint32_t otMessageQueueInfo::mTotalBytes

Łączna liczba bajtów używanych przez wszystkie wiadomości w kolejce.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego i są dostępne w GitHub. Więcej informacji oraz dodatkowe informacje znajdziesz w materiałach.