Dane dotyczące tras sieciowych

#include <netdiag.h>

Reprezentuje dane trasy diagnostycznej sieci.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mLinkQualityIn
uint8_t
Jakość linków
mLinkQualityOut
uint8_t
Jakość linków.
mRouteCost
uint8_t
Koszt routingu. Koszt nieskończonego wyznaczania tras jest reprezentowany przez wartość 0.
mRouterId
uint8_t
Identyfikator przypisanego routera.

Atrybuty publiczne

Jakość_mLink

uint8_t otNetworkDiagRouteData::mLinkQualityIn

Jakość linków

Jakość linków mobilnych

uint8_t otNetworkDiagRouteData::mLinkQualityOut

Jakość linków.

Koszt tras mobilnych

uint8_t otNetworkDiagRouteData::mRouteCost

Koszt routingu. Koszt nieskończonego wyznaczania tras jest reprezentowany przez wartość 0.

Identyfikator mRouter

uint8_t otNetworkDiagRouteData::mRouterId

Identyfikator przypisanego routera.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dodać treści do naszej dokumentacji, zapoznaj się z materiałami.