Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

otNetworkDiagRouteData

#include <netdiag.h>

Jest to struktura przedstawiająca dane diagnostycznej trasy sieciowej.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mLinkQualityIn
uint8_t
Jakość linku.
mLinkQualityOut
uint8_t
Jakość linków.
mRouteCost
uint8_t
Koszt routingu Koszt routingu bez ograniczeń jest reprezentowany przez wartość 0.
mRouterId
uint8_t
Identyfikator przypisanego routera.

Atrybuty publiczne

mLinkQualityInW

uint8_t otNetworkDiagRouteData::mLinkQualityIn

Jakość linku.

mLinkQualityOutOut

uint8_t otNetworkDiagRouteData::mLinkQualityOut

Jakość linków.

mRouteCost

uint8_t otNetworkDiagRouteData::mRouteCost

Koszt routingu Koszt routingu bez ograniczeń jest reprezentowany przez wartość 0.

mRouterId.

uint8_t otNetworkDiagRouteData::mRouterId

Identyfikator przypisanego routera.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego, który jest dostępny w GitHub. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub utworzyć dokumentację, zapoznaj się z materiałami.