Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

otNetworkDiagRouteData

#include <netdiag.h>

Bu yapı bir Ağ Teşhis Yolu verilerini temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mLinkQualityIn
uint8_t
Bağlantı Kalitesi
mLinkQualityOut
uint8_t
Bağlantı Kalitesi Dışarı.
mRouteCost
uint8_t
Yönlendirme Maliyeti. Sonsuz yönlendirme maliyeti 0 değeriyle temsil edilir.
mRouterId
uint8_t
Atanan Yönlendirici Kimliği.

Herkese açık özellikler

mLinkKaliteIn

uint8_t otNetworkDiagRouteData::mLinkQualityIn

Bağlantı Kalitesi

mLinkKaliteOut

uint8_t otNetworkDiagRouteData::mLinkQualityOut

Bağlantı Kalitesi Dışarı.

mRouteCost

uint8_t otNetworkDiagRouteData::mRouteCost

Yönlendirme Maliyeti. Sonsuz yönlendirme maliyeti 0 değeriyle temsil edilir.

mRouterId

uint8_t otNetworkDiagRouteData::mRouterId

Atanan Yönlendirici Kimliği.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.