otMeshDiagDiscoverConfig

#include <mesh_diag.h>

Reprezentuje zbiór konfiguracji używanych podczas odkrywania topologii sieci typu mesh wskazującej elementy do wykrycia.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mDiscoverChildTable
bool
Określa, czy wykrywane są elementy podrzędne każdego routera.
mDiscoverIp6Addresses
bool
Określa, czy ma być wykrywany adres IPv6 każdego routera.

Atrybuty publiczne

mDiscoverChildTable

bool otMeshDiagDiscoverConfig::mDiscoverChildTable

Określa, czy wykrywane są elementy podrzędne każdego routera.

mDiscoverIp6Addresses

bool otMeshDiagDiscoverConfig::mDiscoverIp6Addresses

Określa, czy ma być wykrywany adres IPv6 każdego routera.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.