KluczOOTCrypto

#include <crypto.h>

Ta struktura reprezentuje materiał klucza wymagany do operacji kryptograficznych.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mKey
const uint8_t *
Wskaźnik do bufora zawierającego klucz. Wartość NULL wskazuje mKeyRef.
mKeyLength
uint16_t
Długość klucza w bajtach (obowiązują, gdy mKey nie NULL).
mKeyRef
uint32_t
Parametr PSA klucza ref (wymaga parametru mKey NULL).

Atrybuty publiczne

klucz

const uint8_t * otCryptoKey::mKey

Wskaźnik do bufora zawierającego klucz. Wartość NULL wskazuje mKeyRef.

mKeyLength

uint16_t otCryptoKey::mKeyLength

Długość klucza w bajtach (obowiązują, gdy mKey nie NULL).

mKeyRef

uint32_t otCryptoKey::mKeyRef

Parametr PSA klucza ref (wymaga parametru mKey NULL).

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego, który jest dostępny w GitHub. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub utworzyć dokumentację, zapoznaj się z materiałami.