otCryptoKey

#include <crypto.h>

Reprezentuje materiał klucza wymagany do operacji kryptograficznych.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mKey
const uint8_t *
Wskaźnik do bufora zawierającego klucz. Wartość NULL wskazuje, że należy użyć mKeyRef.
mKeyLength
uint16_t
Długość klucza w bajtach (dotyczy, gdy mKey nie ma wartości NULL).
mKeyRef
uint32_t
Informacja o kluczu PSA (wymaga, aby mKey miał wartość NULL).

Atrybuty publiczne

mKey

const uint8_t * otCryptoKey::mKey

Wskaźnik do bufora zawierającego klucz. Wartość NULL wskazuje, że należy użyć mKeyRef.

mKeyLength

uint16_t otCryptoKey::mKeyLength

Długość klucza w bajtach (dotyczy, gdy mKey nie ma wartości NULL).

mKeyRef

uint32_t otCryptoKey::mKeyRef

Informacja o kluczu PSA (wymaga, aby mKey miał wartość NULL).

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.