Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

otCryptoKey

#include <crypto.h>

Bu yapı, Şifreleme işlemleri için gereken Anahtar Materyalini temsil etmektedir.

Özet

Herkese açık özellikler

mKey
const uint8_t *
İşaretçi içeren arabelleğin üzerine gelin. NULL, mKeyRef kullanımını belirtir.
mKeyLength
uint16_t
Bayt cinsinden anahtar uzunluğu (mKey NULL olmadığında geçerlidir).
mKeyRef
uint32_t
PSA anahtarı referansı (mKey değerinin NULL olmasını gerektirir).

Herkese açık özellikler

mTuşu

const uint8_t * otCryptoKey::mKey

İşaretçi içeren arabelleğin üzerine gelin. NULL, mKeyRef kullanımını belirtir.

mKeyLength

uint16_t otCryptoKey::mKeyLength

Bayt cinsinden anahtar uzunluğu (mKey NULL olmadığında geçerlidir).

mKeyRef

uint32_t otCryptoKey::mKeyRef

PSA anahtarı referansı (mKey değerinin NULL olmasını gerektirir).

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.