Google jest zaangażowany w promowanie równości rasowej dla społeczności czarnych. Zobacz jak.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

otCoapTxParameters

#include <coap.h>

Ta struktura przedstawia parametry transmisji CoAP.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mAckRandomFactorDenominator
uint8_t
Mianownik ACK_RANDOM_FACTOR używany do obliczania maksymalnego odstępu przed pierwszą retransmisją, gdy ACK nie zostanie odebrany (wartość domyślna ACK_RANDOM_FACTOR RFC7252 wynosi 1,5; nie może być zmniejszana poniżej 1).
mAckRandomFactorNumerator
uint8_t
Licznik ACK_RANDOM_FACTOR używany do obliczania maksymalnego odstępu przed pierwszą retransmisją, gdy ACK nie zostanie odebrany (wartość domyślna ACK_RANDOM_FACTOR RFC7252 wynosi 1,5; nie może być zmniejszana poniżej 1).
mAckTimeout
uint32_t
Minimalny odstęp przed pierwszą retransmisją, gdy ACK nie zostanie odebrany, w milisekundach (wartość domyślna RFC7252 to 2000 ms).
mMaxRetransmit
uint8_t
Maksymalna liczba retransmisji wiadomości CoAP Confirmable (wartość domyślna RFC7252 to 4).

Atrybuty publiczne

mAckRandomFactorDenominator

uint8_t otCoapTxParameters::mAckRandomFactorDenominator

Mianownik ACK_RANDOM_FACTOR używany do obliczenia maksymalnego odstępu przed pierwszą retransmisją, gdy ACK nie zostanie odebrany (wartość domyślna ACK_RANDOM_FACTOR RFC7252 wynosi 1,5; nie może być zmniejszana poniżej 1).

mAckRandomFactorNumerator

uint8_t otCoapTxParameters::mAckRandomFactorNumerator

Licznik ACK_RANDOM_FACTOR używany do obliczania maksymalnego odstępu przed pierwszą retransmisją, gdy ACK nie zostanie odebrany (wartość domyślna ACK_RANDOM_FACTOR RFC7252 wynosi 1,5; nie może być zmniejszana poniżej 1).

mAckTimeout

uint32_t otCoapTxParameters::mAckTimeout

Minimalny odstęp przed pierwszą retransmisją, gdy ACK nie zostanie odebrany, w milisekundach (wartość domyślna RFC7252 to 2000 ms).

mMaxRetransmit

uint8_t otCoapTxParameters::mMaxRetransmit

Maksymalna liczba retransmisji wiadomości CoAP Confirmable (wartość domyślna RFC7252 to 4).