Kryptograficzne RNG

Ten moduł zawiera funkcje generujące kryptograficzne liczby losowe.

Podsumowanie

Funkcje

otRandomCryptoFillBuffer(uint8_t *aBuffer, uint16_t aSize)
Wypełnia dany bufor zabezpieczonymi kryptograficznie losowymi bajtami.

Funkcje

otRandomCryptoFillBuffer

otError otRandomCryptoFillBuffer(
  uint8_t *aBuffer,
  uint16_t aSize
)

Wypełnia dany bufor zabezpieczonymi kryptograficznie losowymi bajtami.

Szczegóły
Parametry
[out] aBuffer
Wskaźnik do bufora, który ma być wypełniany losowymi bajtami.
[in] aSize
Rozmiar bufora (liczba bajtów do wypełnienia).

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.