RNG Kriptografik

Bu modül, kriptografik rastgele sayılar oluşturan işlevler içerir.

Özet

İşlevler

otRandomCryptoFillBuffer(uint8_t *aBuffer, uint16_t aSize)
Belirli bir arabelleği kriptografik olarak güvenli rastgele baytlarla doldurur.

İşlevler

otRandomCryptoFillBuffer

otError otRandomCryptoFillBuffer(
  uint8_t *aBuffer,
  uint16_t aSize
)

Belirli bir arabelleği kriptografik olarak güvenli rastgele baytlarla doldurur.

Ayrıntılar
Parametreler
[out] aBuffer
Rastgele baytlarla doldurulacak bir arabelleğin işaretçisi.
[in] aSize
Arabellek boyutu (doldurulacak bayt sayısı).

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.