Temat

#include <netdiag.h>

Odzwierciedla wpis wpisu dotyczącego diagnostyki sieci.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mChildId
uint16_t
Identyfikator podrzędny, z którego można generować RLOC.
mLinkQuality
uint8_t
Jakość linków w wartości [0,3].
mMode
Bity trybu linku.
mTimeout
uint16_t
Oczekiwany czas trwania ankiety to 2^^(Timeout-4).

Atrybuty publiczne

identyfikator_podrzędny

uint16_t otNetworkDiagChildEntry::mChildId

Identyfikator podrzędny, z którego można generować RLOC.

Jakość mLink

uint8_t otNetworkDiagChildEntry::mLinkQuality

Jakość linków w wartości [0,3].

Wartość 0 oznacza, że nadawca nie obsługuje funkcji dodawania informacji o jakości linku.

Tryb mMode

otLinkModeConfig otNetworkDiagChildEntry::mMode

Bity trybu linku.

Czas oczekiwania

uint16_t otNetworkDiagChildEntry::mTimeout

Oczekiwany czas trwania ankiety to 2^^(Timeout-4).

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dodać treści do naszej dokumentacji, zapoznaj się z materiałami.