Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

otNetworkDiagChildEntry

#include <netdiag.h>

Bu yapı bir Ağ Raporu Alt Tablo Girişini temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mChildId
uint16_t
RLOC'nin oluşturulabileceği alt kimlik.
mMode
Bağlantı modu bitleri.
mTimeout
uint16_t
Beklenen anket süresi 2^(Zaman aşımı-4) saniye olarak ifade edilir.

Herkese açık özellikler

mChildId

uint16_t otNetworkDiagChildEntry::mChildId

RLOC'nin oluşturulabileceği alt kimlik.

mMode

otLinkModeConfig otNetworkDiagChildEntry::mMode

Bağlantı modu bitleri.

mZaman aşımı

uint16_t otNetworkDiagChildEntry::mTimeout

Beklenen anket süresi 2^(Zaman aşımı-4) saniye olarak ifade edilir.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.