otNeighborTableEntryInfo

#include <thread_ftd.h>

Reprezentują informacje o wpisie tabeli sąsiadów (podrzędne lub router) i są używane jako parametr w wywołaniu zwrotnym otNeighborTableCallback tabeli sąsiadów.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mChild
Informacje o sąsiednim dziecku.
mInfo
union otNeighborTableEntryInfo::@33
mInstance
Instancja OpenThread.
mRouter
Informacje o sąsiednim routerze.

Atrybuty publiczne

mChild

otChildInfo otNeighborTableEntryInfo::mChild

Informacje o sąsiednim dziecku.

mInfo

union otNeighborTableEntryInfo::@33 otNeighborTableEntryInfo::mInfo

mInstance

otInstance * otNeighborTableEntryInfo::mInstance

Instancja OpenThread.

mRouter

otNeighborInfo otNeighborTableEntryInfo::mRouter

Informacje o sąsiednim routerze.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.