otNeighborTableEntryInfo

#include <thread_ftd.h>

Komşu tablo giriş bilgilerini (alt veya yönlendirici) temsil eder ve otNeighborTableCallback olan komşu tablo geri çağırmasında bir parametre olarak kullanılır.

Özet

Herkese açık özellikler

mChild
Alt komşunun bilgileri.
mInfo
union otNeighborTableEntryInfo::@32
mInstance
OpenThread örneği.
mRouter
Yönlendirici komşu bilgileri.

Herkese açık özellikler

Çocuk

otChildInfo otNeighborTableEntryInfo::mChild

Alt komşunun bilgileri.

mInfo

union otNeighborTableEntryInfo::@32 otNeighborTableEntryInfo::mInfo

Örnek

otInstance * otNeighborTableEntryInfo::mInstance

OpenThread örneği.

Mobil Yönlendirici

otNeighborInfo otNeighborTableEntryInfo::mRouter

Yönlendirici komşu bilgileri.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar sayfasına göz atın.