otNeighborTableEntryInfo

#include <thread_ftd.h>

Bu tür, komşu tablo giriş bilgilerini (alt veya yönlendirici) temsil eder ve komşu tablo geri çağırmasında otNeighborTableCallback parametre olarak kullanılır.

Özet

Herkese açık özellikler

mChild
Alt komşu bilgisi.
mInfo
union otNeighborTableEntryInfo::@33
mInstance
OpenThread örneği.
mRouter
Yönlendiricinin komşu bilgileri.

Herkese açık özellikler

anne ve baba

otChildInfo otNeighborTableEntryInfo::mChild

Alt komşu bilgisi.

mInfo

union otNeighborTableEntryInfo::@33 otNeighborTableEntryInfo::mInfo

Örnek

otInstance * otNeighborTableEntryInfo::mInstance

OpenThread örneği.

mRouter

otNeighborInfo otNeighborTableEntryInfo::mRouter

Yönlendiricinin komşu bilgileri.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konularının kaynağı, GitHub'daki kaynak kodudur. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.