otCryptoContext

#include <crypto.h>

Ta struktura przechowuje obiekt kontekstu dla interfejsów API platformy.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mContext
void *
Wskaźnik do kontekstu.
mContextSize
uint16_t
Długość kontekstu w bajtach.

Atrybuty publiczne

mKontekst

void * otCryptoContext::mContext

Wskaźnik do kontekstu.

mContextSize,

uint16_t otCryptoContext::mContextSize

Długość kontekstu w bajtach.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego, który jest dostępny w GitHub. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub utworzyć dokumentację, zapoznaj się z materiałami.