ot kryptokontekst

#include <crypto.h>

Przechowuje obiekt kontekstowy do interfejsów API platformy.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mContext
void *
Wskaźnik kontekstu.
mContextSize
uint16_t
Długość kontekstu w bajtach.

Atrybuty publiczne

Kontekst kontekstowy

void * otCryptoContext::mContext

Wskaźnik kontekstu.

mContextSize

uint16_t otCryptoContext::mContextSize

Długość kontekstu w bajtach.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dodać treści do naszej dokumentacji, zapoznaj się z materiałami.