otCryptoContext

#include <crypto.h>

Przechowuje obiekt kontekstu dla interfejsów API platformy.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mContext
void *
Wskazuje kontekst.
mContextSize
uint16_t
Długość kontekstu w bajtach.

Atrybuty publiczne

mContext

void * otCryptoContext::mContext

Wskazuje kontekst.

mContextSize

uint16_t otCryptoContext::mContextSize

Długość kontekstu w bajtach.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.