Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

KriptoBağlamı

#include <crypto.h>

Bu yapı, platform API'leri için içerik nesnesini depolar.

Özet

Herkese açık özellikler

mContext
void *
İmleci bağlama yönlendirin.
mContextSize
uint16_t
Bağlamın bayt cinsinden uzunluğu.

Herkese açık özellikler

mContext

void * otCryptoContext::mContext

İmleci bağlama yönlendirin.

mContextSize

uint16_t otCryptoContext::mContextSize

Bağlamın bayt cinsinden uzunluğu.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.