otUdpAlıcısı

#include <udp.h>

Bu yapı bir UDP alıcısını temsil ediyor.

Özet

Herkese açık özellikler

mContext
void *
Uygulamaya özel bağlama yönelik bir işaretçi.
mHandler
Alıcı geri çağırma işlevi için bir işlev işaretçisi.
mNext
struct otUdpReceiver *
Sonraki UDP alıcısına işaret eder (yalnızca dahili kullanım içindir).

Herkese açık özellikler

mContext

void * otUdpReceiver::mContext

Uygulamaya özel bağlama yönelik bir işaretçi.

mHandler

otUdpHandler otUdpReceiver::mHandler

Alıcı geri çağırma işlevi için bir işlev işaretçisi.

mSonraki

struct otUdpReceiver * otUdpReceiver::mNext

Sonraki UDP alıcısına işaret eder (yalnızca dahili kullanım içindir).

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.