otSntpQuery

#include <sntp.h>

Stosuje parametry zapytania SNTP.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mMessageInfo
const otMessageInfo *
Odwołanie do informacji o wiadomościach dotyczących serwera SNTP.

Atrybuty publiczne

mMessageInfo

const otMessageInfo * otSntpQuery::mMessageInfo

Odwołanie do informacji o wiadomościach dotyczących serwera SNTP.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.