otNat64ErrorCounters

#include <nat64.h>

Reprezentuje liczniki utraconych pakietów w wyniku błędów podczas obsługi pakietów NAT64.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mCount4To6[OT_NAT64_DROP_REASON_COUNT]
uint64_t
Błędy translacji pakietów IPv4.
mCount6To4[OT_NAT64_DROP_REASON_COUNT]
uint64_t
Błędy translacji pakietów IPv6.

Atrybuty publiczne

Liczba4Do6 m

uint64_t otNat64ErrorCounters::mCount4To6[OT_NAT64_DROP_REASON_COUNT]

Błędy translacji pakietów IPv4.

Liczba6Do4

uint64_t otNat64ErrorCounters::mCount6To4[OT_NAT64_DROP_REASON_COUNT]

Błędy translacji pakietów IPv6.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.