otNat64ErrorCounters

#include <nat64.h>

NAT64 paketleri işlenirken yaşanan hatalar nedeniyle bırakılan paketlerin sayaçlarını temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mCount4To6[OT_NAT64_DROP_REASON_COUNT]
uint64_t
IPv4 paketlerini çevirirken karşılaşılan hatalar.
mCount6To4[OT_NAT64_DROP_REASON_COUNT]
uint64_t
IPv6 paketlerini çevirirken karşılaşılan hatalar.

Herkese açık özellikler

Sayı 4To6

uint64_t otNat64ErrorCounters::mCount4To6[OT_NAT64_DROP_REASON_COUNT]

IPv4 paketlerini çevirirken karşılaşılan hatalar.

Sayım6To4

uint64_t otNat64ErrorCounters::mCount6To4[OT_NAT64_DROP_REASON_COUNT]

IPv6 paketlerini çevirirken karşılaşılan hatalar.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.