otBackboneRouterConfig

#include <backbone_router.h>

Reprezentuje konfigurację routera szkieletowego.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mMlrTimeout
uint32_t
Czas oczekiwania na rejestrację odbiornika multiemisji (w sekundach)
mReregistrationDelay
uint16_t
Opóźnienie ponownej rejestracji (w sekundach)
mSequenceNumber
uint8_t
Numer sekwencyjny.
mServer16
uint16_t
Używany tylko w przypadku pobierania informacji o głównym routerze szkieletowym w sieci Thread.

Atrybuty publiczne

mMlrTimeout

uint32_t otBackboneRouterConfig::mMlrTimeout

Czas oczekiwania na rejestrację odbiornika multiemisji (w sekundach)

mReregistrationDelay

uint16_t otBackboneRouterConfig::mReregistrationDelay

Opóźnienie ponownej rejestracji (w sekundach)

mSequenceNumber

uint8_t otBackboneRouterConfig::mSequenceNumber

Numer sekwencyjny.

mServer16

uint16_t otBackboneRouterConfig::mServer16

Używany tylko w przypadku pobierania informacji o głównym routerze szkieletowym w sieci Thread.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.