otTcpListenerInitializeArgs

#include <tcp.h>

Zawiera argumenty funkcji otTcpListenerInitialize().

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mAcceptDoneCallback
Funkcja wywołania zwrotnego „Akceptuję gotowe”
mAcceptReadyCallback
Funkcja wywołania zwrotnego „Akceptuj gotowe”
mContext
void *
Wskaźnik do kontekstu aplikacji.

Atrybuty publiczne

mAcceptDoneCallback

otTcpAcceptDone otTcpListenerInitializeArgs::mAcceptDoneCallback

Funkcja wywołania zwrotnego „Akceptuję gotowe”

mAcceptReadyCallback

otTcpAcceptReady otTcpListenerInitializeArgs::mAcceptReadyCallback

Funkcja wywołania zwrotnego „Akceptuj gotowe”

mContext

void * otTcpListenerInitializeArgs::mContext

Wskaźnik do kontekstu aplikacji.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.