otTcpListenerInitializeArgs

#include <tcp.h>

otTcpListenerInitialize() işlevinin bağımsız değişkenlerini içerir.

Özet

Herkese açık özellikler

mAcceptDoneCallback
"Kabul edildi" geri çağırma işlevi
mAcceptReadyCallback
"Hazır olarak kabul et" geri çağırma işlevi
mContext
void *
Uygulamaya özel bağlama işaret eden.

Herkese açık özellikler

mAcceptDoneCallback

otTcpAcceptDone otTcpListenerInitializeArgs::mAcceptDoneCallback

"Kabul edildi" geri çağırma işlevi

mAcceptReadyCallback

otTcpAcceptReady otTcpListenerInitializeArgs::mAcceptReadyCallback

"Hazır olarak kabul et" geri çağırma işlevi

mContext

void * otTcpListenerInitializeArgs::mContext

Uygulamaya özel bağlama işaret eden.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.