otSrpServerTtlConfig

#include <srp_server.h>

Obejmuje konfiguracje TTL serwera SRP.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mMaxTtl
uint32_t
Maksymalna wartość TTL w sekundach.
mMinTtl
uint32_t
Minimalna wartość TTL w sekundach.

Atrybuty publiczne

mMaxTtl

uint32_t otSrpServerTtlConfig::mMaxTtl

Maksymalna wartość TTL w sekundach.

mMinTtl

uint32_t otSrpServerTtlConfig::mMinTtl

Minimalna wartość TTL w sekundach.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.