otSrpServerLeaseInfo

#include <srp_server.h>

Obejmuje informacje o dzierżawie serwera SRP hosta lub usługi.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mKeyLease
uint32_t
Czas dzierżawy klucza hosta/usługi w milisekundach.
mLease
uint32_t
Czas dzierżawy hosta/usługi w milisekundach.
mRemainingKeyLease
uint32_t
Pozostały czas dzierżawy klucza hosta/usługi w milisekundach.
mRemainingLease
uint32_t
Pozostały czas dzierżawy hosta/usługi w milisekundach.

Atrybuty publiczne

mKeyLease

uint32_t otSrpServerLeaseInfo::mKeyLease

Czas dzierżawy klucza hosta/usługi w milisekundach.

mLease

uint32_t otSrpServerLeaseInfo::mLease

Czas dzierżawy hosta/usługi w milisekundach.

mRemainingKeyLease

uint32_t otSrpServerLeaseInfo::mRemainingKeyLease

Pozostały czas dzierżawy klucza hosta/usługi w milisekundach.

mRemainingLease

uint32_t otSrpServerLeaseInfo::mRemainingLease

Pozostały czas dzierżawy hosta/usługi w milisekundach.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.