otSrpClientBuffersServiceEntry

#include <srp_client_buffers.h>

Reprezentuje wpis puli usług klienta SRP.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mService
Struktura usług klienta SRP.
mTxtEntry
Wpis TXT klienta SRP.

Atrybuty publiczne

mService

otSrpClientService otSrpClientBuffersServiceEntry::mService

Struktura usług klienta SRP.

mTxtEntry

otDnsTxtEntry otSrpClientBuffersServiceEntry::mTxtEntry

Wpis TXT klienta SRP.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.