otPlatCryptoEcdsaPublicKey

#include <crypto.h>

Reprezentuje klucz publiczny ECDSA.

Podsumowanie

Klucz publiczny jest przechowywany jako reprezentacja sekwencji bajtów nieskompresowanego punktu krzywej (RFC 6605 – sekcja 4).

Atrybuty publiczne

m8[64]
uint8_t

Atrybuty publiczne

m8

uint8_t otPlatCryptoEcdsaPublicKey::m8[64]

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.