otLinkedBuffer

#include <tcp.h>

Połączona struktura bufora do użycia z TCP.

Podsumowanie

Pojedyncza struktura otLinkedBuffer odwołuje się do tablicy bajtów w pamięci za pomocą elementów mData i mLength. Pole mNext służy do utworzenia łańcucha struktur otLinkedBuffer.

Atrybuty publiczne

mData
const uint8_t *
Wskaźnik do danych, do których odwołuje się ten połączony bufor.
mLength
size_t
Długość tego połączonego bufora (liczba bajtów).
mNext
struct otLinkedBuffer *
Wskaźnik do następnego połączonego bufora w łańcuchu lub wartość NULL, jeśli jest na końcu.

Atrybuty publiczne

mData

const uint8_t * otLinkedBuffer::mData

Wskaźnik do danych, do których odwołuje się ten połączony bufor.

mLength

size_t otLinkedBuffer::mLength

Długość tego połączonego bufora (liczba bajtów).

mNext

struct otLinkedBuffer * otLinkedBuffer::mNext

Wskaźnik do następnego połączonego bufora w łańcuchu lub wartość NULL, jeśli jest na końcu.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.