otLinkedBuffer

#include <tcp.h>

TCP ile kullanılacak bağlı bir arabellek yapısı.

Özet

Tek bir otLinkedBuffer yapısı, mData ve mLength aracılığıyla bellekte bir bayt dizisine referans verir. mNext alanı, otLinkedBuffer yapıları zinciri oluşturmak için kullanılır.

Herkese açık özellikler

mData
const uint8_t *
Bu bağlı arabellek tarafından başvurulan verilerin işaretçisi.
mLength
size_t
Bu bağlı arabelleğin uzunluğu (bayt sayısı).
mNext
struct otLinkedBuffer *
Zincirdeki sonraki bağlı arabelleğin veya sondaysa NULL'nun işaretçisi.

Herkese açık özellikler

mData

const uint8_t * otLinkedBuffer::mData

Bu bağlı arabellek tarafından başvurulan verilerin işaretçisi.

mLength

size_t otLinkedBuffer::mLength

Bu bağlı arabelleğin uzunluğu (bayt sayısı).

mNext

struct otLinkedBuffer * otLinkedBuffer::mNext

Zincirdeki sonraki bağlı arabelleğin veya sondaysa NULL'nun işaretçisi.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.