otLinkMetricsDeğerleri

#include <link_metrics.h>

Bu yapı, Bağlantı Metrikleri sorgusuna ait sonucu (değer) temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mLinkMarginValue
uint8_t
Bağlantı Marjı değeri.
mLqiValue
uint8_t
LQI değeri.
mMetrics
Hangi metrik değerlerinin mevcut/dahil edileceğini belirtir.
mPduCountValue
uint32_t
Pdu Sayısının değeri.
mRssiValue
int8_t
Rssi değeri.

Herkese açık özellikler

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.