otIcmp6Header

#include <icmp6.h>

Reprezentuje nagłówek ICMPv6.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mChecksum
uint16_t
Suma kontrolna.
mCode
uint8_t
Kod.
mData
Dane dotyczące wiadomości.
mType
uint8_t
Typ.

Związki

otIcmp6Header::OT_TOOL_PACKED_FIELD

Atrybuty publiczne

mChecksum

uint16_t otIcmp6Header::mChecksum

Suma kontrolna.

mCode

uint8_t otIcmp6Header::mCode

Kod.

mData

union otIcmp6Header::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIcmp6Header::mData

Dane dotyczące wiadomości.

mType

uint8_t otIcmp6Header::mType

Typ.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.