otBorderRoutingPrefixTableIterator

#include <border_routing.h>

Sınır Yönlendiricinin keşfedilen önek tablosu üzerinden yineleme yapacak bir yinelemeyi temsil eder.

Özet

Bu türdeki alanlar opaktır (yalnızca OpenThread Core tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır) ve bu nedenle arayan tarafından erişilmemeli veya kullanılmamalıdır.

Bir iterasyon/yineleyici kullanılmadan önce otBorderRoutingPrefixTableInitIterator() kullanılarak başlatılması ZORUNLUDUR.

Herkese açık özellikler

mData32
uint32_t
mPtr1
const void *
mPtr2
const void *

Herkese açık özellikler

mData32

uint32_t otBorderRoutingPrefixTableIterator::mData32

mPtr1

const void * otBorderRoutingPrefixTableIterator::mPtr1

mPtr2

const void * otBorderRoutingPrefixTableIterator::mPtr2

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.