otBackboneRouterMulticastListenerInfo

#include <backbone_router_ftd.h>

Reprezentuje informacje o detektorze multiemisji routera Backbone Router.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mAddress
mTimeout
uint32_t

Atrybuty publiczne

mAddress

otIp6Address otBackboneRouterMulticastListenerInfo::mAddress

mTimeout

uint32_t otBackboneRouterMulticastListenerInfo::mTimeout

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.