otThreadLinkInfo

#include <link.h>

Thread radyodan alınan iletiler için bağlantıya özel bilgileri temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mChannel
uint8_t
802.15.4 Kanal
mIsDstPanIdBroadcast
bool
Hedef PAN kimliğinin yayınlanıp yayınlanmadığını belirtir.
mLinkSecurity
bool
Bağlantı güvenliğinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirtir.
mLqi
uint8_t
Alınan ileti için Bağlantı Kalitesi Göstergesi.
mNetworkTimeOffset
int64_t
İş parçacığı ağı zamanına göre zaman farkı (mikrosaniye cinsinden).
mPanId
uint16_t
Kaynak PAN kimliği.
mRadioType
uint8_t
Radyo bağlantısı türü.
mRss
int8_t
dBm cinsinden Alınan Sinyal Gücü.
mTimeSyncSeq
uint8_t
Zaman senkronizasyonu dizisi.

Herkese açık özellikler

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.