Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

otThreadDiscoveryRequestInfo

#include <thread.h>

Bu yapı, İş Parçacığı Keşif İsteği verilerini temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mExtAddress
IEEE 802.15.4 İstekte bulunanın Genişletilmiş Adresi.
mIsJoiner
bool
Birleştirici olup olmadığı.
mVersion
uint8_t
İleti dizisi sürümü.

Herkese açık özellikler

mExtAddress

otExtAddress otThreadDiscoveryRequestInfo::mExtAddress

IEEE 802.15.4 İstekte bulunanın Genişletilmiş Adresi.

mIsJoiner

bool otThreadDiscoveryRequestInfo::mIsJoiner

Birleştirici olup olmadığı.

mSürümü

uint8_t otThreadDiscoveryRequestInfo::mVersion

İleti dizisi sürümü.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.