otSrpServerResponseCounters

#include <srp_server.h>

Obejmuje statystyki odpowiedzi serwera SRP.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mFormatError
uint32_t
Liczba odpowiedzi na błędy formatu.
mNameExists
uint32_t
Liczba odpowiedzi typu „nazwa istnieje”.
mOther
uint32_t
Liczba innych odpowiedzi.
mRefused
uint32_t
Liczba odrzuconych odpowiedzi.
mServerFailure
uint32_t
Liczba odpowiedzi na błędy serwera.
mSuccess
uint32_t
Liczba pomyślnych odpowiedzi.

Atrybuty publiczne

mFormatError

uint32_t otSrpServerResponseCounters::mFormatError

Liczba odpowiedzi na błędy formatu.

mNameExists

uint32_t otSrpServerResponseCounters::mNameExists

Liczba odpowiedzi typu „nazwa istnieje”.

mOther

uint32_t otSrpServerResponseCounters::mOther

Liczba innych odpowiedzi.

mRefused

uint32_t otSrpServerResponseCounters::mRefused

Liczba odrzuconych odpowiedzi.

mServerFailure

uint32_t otSrpServerResponseCounters::mServerFailure

Liczba odpowiedzi na błędy serwera.

mSuccess

uint32_t otSrpServerResponseCounters::mSuccess

Liczba pomyślnych odpowiedzi.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.