otSrpServerResponseCounters

#include <srp_server.h>

SRP sunucu yanıtlarının istatistiklerini içerir.

Özet

Herkese açık özellikler

mFormatError
uint32_t
Biçim hatası yanıtlarının sayısı.
mNameExists
uint32_t
"Ad var" yanıtlarının sayısı.
mOther
uint32_t
Diğer yanıtların sayısı.
mRefused
uint32_t
Reddedilen yanıtların sayısı.
mServerFailure
uint32_t
Sunucu hatası yanıtlarının sayısı.
mSuccess
uint32_t
Başarılı yanıt sayısı.

Herkese açık özellikler

mFormatError

uint32_t otSrpServerResponseCounters::mFormatError

Biçim hatası yanıtlarının sayısı.

mNameExists

uint32_t otSrpServerResponseCounters::mNameExists

"Ad var" yanıtlarının sayısı.

mOther

uint32_t otSrpServerResponseCounters::mOther

Diğer yanıtların sayısı.

mRefused

uint32_t otSrpServerResponseCounters::mRefused

Reddedilen yanıtların sayısı.

mServerFailure

uint32_t otSrpServerResponseCounters::mServerFailure

Sunucu hatası yanıtlarının sayısı.

mSuccess

uint32_t otSrpServerResponseCounters::mSuccess

Başarılı yanıt sayısı.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.