otSrpClientHostInfo

#include <srp_client.h>

Reprezentuje informacje o hoście klienta SRP.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mAddresses
const otIp6Address *
Tablica adresów IPv6 hosta (wartość NULL, jeśli nie jest ustawiona lub adres automatyczny jest włączony).
mAutoAddress
bool
Wskazuje, czy automatyczny tryb adresu jest włączony.
mName
const char *
Ciąg nazwy hosta (etykieta) (wartość NULL, jeśli nie została jeszcze ustawiona).
mNumAddresses
uint8_t
Liczba adresów IPv6 w tablicy mAddresses.
mState
Stan informacji o hoście.

Atrybuty publiczne

mAddresses

const otIp6Address * otSrpClientHostInfo::mAddresses

Tablica adresów IPv6 hosta (wartość NULL, jeśli nie jest ustawiona lub adres automatyczny jest włączony).

mAutoAddress

bool otSrpClientHostInfo::mAutoAddress

Wskazuje, czy automatyczny tryb adresu jest włączony.

mName

const char * otSrpClientHostInfo::mName

Ciąg nazwy hosta (etykieta) (wartość NULL, jeśli nie została jeszcze ustawiona).

mNumAddresses

uint8_t otSrpClientHostInfo::mNumAddresses

Liczba adresów IPv6 w tablicy mAddresses.

mState

otSrpClientItemState otSrpClientHostInfo::mState

Stan informacji o hoście.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.