otPlatCryptoEcdsaSignature

#include <crypto.h>

Reprezentuje podpis ECDSA.

Podsumowanie

Podpis jest kodowany jako połączona reprezentacja binarna 2 MPI r i s, które są obliczane podczas podpisywania (RFC 6605 – sekcja 4).

Atrybuty publiczne

m8[64]
uint8_t

Atrybuty publiczne

m8

uint8_t otPlatCryptoEcdsaSignature::m8[64]

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.