otPlatCryptoEcdsaKeyPair

#include <crypto.h>

Reprezentuje parę kluczy ECDSA (klucze publiczne i prywatne).

Podsumowanie

Para kluczy jest przechowywana w formacie DER (wyróżniające się reguły kodowania) (zgodnie ze standardem RFC 5915).

Atrybuty publiczne

mDerBytes[125]
uint8_t
mDerLength
uint8_t

Atrybuty publiczne

mDerBytes

uint8_t otPlatCryptoEcdsaKeyPair::mDerBytes[125]

mDerLength

uint8_t otPlatCryptoEcdsaKeyPair::mDerLength

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.