otMeshDiagChildInfo

#include <mesh_diag.h>

Reprezentuje informacje o wykrytym elemencie podrzędnym w siatce wątków przy użyciu elementu otMeshDiagDiscoverTopology().

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mIsBorderRouter
bool
Określa, czy element podrzędny działa jako router graniczny, który zapewnia połączenie zewnętrzne.
mIsThisDevice
bool
Określa, czy dziecko jest tym urządzeniem.
mLinkQuality
uint8_t
Jakość linków przychodzących do wydawcy podrzędnego.
mMode
Tryb urządzenia.
mRloc16
uint16_t
RLOC16.

Atrybuty publiczne

mIsBorderRouter

bool otMeshDiagChildInfo::mIsBorderRouter

Określa, czy element podrzędny działa jako router graniczny, który zapewnia połączenie zewnętrzne.

mIsThisDevice

bool otMeshDiagChildInfo::mIsThisDevice

Określa, czy dziecko jest tym urządzeniem.

mLinkQuality

uint8_t otMeshDiagChildInfo::mLinkQuality

Jakość linków przychodzących do wydawcy podrzędnego.

mMode

otLinkModeConfig otMeshDiagChildInfo::mMode

Tryb urządzenia.

mRloc16

uint16_t otMeshDiagChildInfo::mRloc16

RLOC16.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.